Volunteer Wednesdays

Wednesdays / 2pm / Various Locations

Gwanwyn yma gallwch ddechrau gyda sesiynau gwirfoddolwyr rheolaidd Mach Maethlon, rydyn ni angen gymaint a phosib o bobl i blannu planhigion tymor newydd yn y ddaear, adeiladu fframweithiau newydd ac arwain sesiynau garddio. Ydy hyn yn rhywbeth fyddai gyda chi ddiddordeb i wneud?

This spring you can get started with our regular Edible Mach Maethlon volunteer sessions, we need as many hands as possible to get new season plants in the ground, build new structures and lead gardening sessions. Is this something that could suit you?

 

View Website Sitemap