Work with us…

Mach Maethlon are recruiting a Mentor/ Trainer to help deliver our exciting new project Pathways to Farming.

Pathways to Farming is funded by the Rural Development Programme Arwain and the Ashley Family Foundation. The project aims to train new horticultural food producers and create new markets for local produce in North Powys.

The Mentor/ Trainer will help us to deliver training in sustainable horticultural food production to new entrants, working towards creating an accredited training programme.

Deadline for applications is Tuesday 7th August 2018, 5pm.

Mae Mach Maethlon yn recriwtio Mentor/ Hyfforddwr i helpu i gyflwyno ein prosiect newydd cyffrous Llwybrau at Ffermio.

Ariennir Llwybrau at Ffermio gan Raglen Datblygu Gwledig Arwain a Sefydliad Teulu Ashley. Nod y prosiect yw hyfforddi cynhyrchwyr bwyd garddwriaethol newydd a chreu marchnadoedd newydd i gynnyrch lleol yng ngogledd Powys.

Bydd y Mentor/ Hyfforddwr yn ein helpu i ddarparu hyfforddiant i newydd-ddyfodiaid i’r maes mewn cynhyrchu bwyd garddwriaethol yn gynaliadwy, gan weithio tuag at greu rhaglen hyfforddi achrededig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 7 Awst 2018, 5yp.

 

Please see attached job description and application form.

MM_PtF Mentor job description

MM PtF Application form Mentor

For more details contact us: katie@machmaethlon.org

 

View Website Sitemap