Mach Maethlon

5. Victorian Garden
Mach Maethlon Logo

Prosiect dan arweiniad y gymuned yw Mach Maethlon sy’n tyfu cnydau maethlon o gwmpas tre Machynlleth, gan gysylltu pobl â bwyd lleol a chynaliadwyedd ac yn datblygu sgiliau. Asgwrn cefn Mach Maethlon yw’r gwirfoddolwyr, sy’n cynllunio, yn adeiladu ac yn cynnal a chadw safleoedd maethlon o gwmpas tre Machynlleth. Gyda 14 o safleoedd o gwmpas y dref lle caiff pawb gynaeafu a mwynhau’r cynnyrch am ddim, mae garddio maethlon wedi bwrw gwreiddiau go iawn ym Machynlleth.

Dysgwch fwy am ein gwaith ag ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a Phartneriaeth Fwyd Ddyfi drwy ddilyn y dolenni isod.

Os wyt ti’n bwyta, rwyt ti efo ni.

View Website Sitemap