‘Pathways to Farming’: Hau hadau llwyddiant.

Pleser mawr i Mach Maethlon yw cyhoeddi ei fod wedi penodi Katie Hastings (chwith) a
Jodie Griffith (dde) yn gydlynwyr ar y cyd i’r prosiect newydd cyffrous ‘Pathways to Farming‘.

Wedi’i leoli ym Machynlleth a’r Drenewydd, nod y prosiect hwn yw cynyddu swmp y
bwyd a’r cynnyrch a dyfir yn lleol yng ngogledd Powys. Bydd gwaith Katie a Josie yn
cynnwys creu marchnadoedd a rhwydweithiau lleol newydd a threfnu digwyddiadau,
hyfforddiant ac adnoddau i’r rhai sydd â’u bryd ar fod yn dyfwyr.

Mae gan Katie a Jodie gefndir mewn garddwriaeth, cynhyrchu bwyd lleol, marchnata
a datblygu cymunedau. Gan adeiladu ar eu cysylltiadau presennol â Mach Maethlon
a Chanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth a menter fwyd gydweithredol
Cultivate a Chwm Harri yn y Drenewydd, byddant yn datblygu’r prosiect tair-blynedd
yma a ariennir gan Arwain a’r Ashley Family Foundation i chwarae rhan wrth greu
economi fwyd leol ffyniannus i dwristiaid, ymwelwyr, trigolion a busnesau gogledd
Powys.

View Website Sitemap