Llwybrau at Ffermio – marchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch lleol

Lansiad, nos Lun 22 Hydref, 5yp – 7yh, Caffi Alys, Machynlleth.

 

Hoffem eich gwahodd i fynychu lansiad y prosiect Llwybrau at Ffermio sy’n cael ei redeg gan y fenter gymunedol Mach Maethlon.

 

Nod Llwybrau at Ffermio yw cynyddu faint o ffrwythau a llysiau a dyfir a’i fwyta yn Nyffryn Dyfi, gan gryfhau ein heconomi fwyd leol. Rydym yn dechrau rhaglen hyfforddi ar gyfer tyfwyr bwyd newydd sydd â diddordeb mewn symud ymlaen i gynhyrchu bwyd yn fasnachol.

 

Rydym hefyd am ymgysylltu â busnesau lleol i ddatblygu marchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch a dyfir yn lleol. Mae’r digwyddiad yma’n cael ei drefnu ar y cyd â Biosffer Dyfi sy’n helpu caffis a bwytai i ddefnyddio cynnyrch mwy lleol, ffres a thymhorol a’i hyrwyddo ymhlith eu cwsmeriaid.

 

Yn benodol, hoffem wahodd arlwywyr, caffis, bwytai a darparwyr twristiaeth i siarad am y gwerth y gall cynnyrch lleol ei ychwanegu at eu bwydlenni. Hoffem gynnig rhai modelau gwerthu newydd a chlywed eich adborth ar ba rai fydd yn gweithio i chi.

 

Bydd y digwyddiad yn gyfle i gwrdd â rhai busnesau gardd farchnad sydd eisoes ar waith a siarad â nhw am eich anghenion bwyd lleol.

 

Bydden ni wrth ein boddau os gallwch ymuno â ni yng Nghaffi Alys am gyflwyniad byr ar y prosiect Llwybrau at Ffermio, trafodaeth ar werth cynnyrch lleol ac adborth gynnoch chi am eich anghenion fel busnes. Bydd byrbrydau bwyd lleol ar gael ar y diwedd a chyfle i rwydweithio â busnesau lleol eraill.

 

Ateber os gwelwch yn dda i gadarnhau y byddwch chi yno.

 

Please RSVP to confirm your attendance.

katie@machmaethlon.org

Mach Maethlon, 103 Heol Maengwyn, Machynlleth

View Website Sitemap