Cefnogwyr

8. Perennial Treats

Mae ein cynllun bagiau llysiau’n cael ei gynnal yn ariannol gan ein cronfa gwsmeriaid ffyddlon. Fodd bynnag, ni fyddai mentrau cymunedol Mach Maethlon yn bosibl heb gefnogaeth ein gwirfoddolwyr a rhoddwyr ymroddedig sy’n cadw ysbryd y prosiect yn fyw.

Diolchwn i’r holl gefnogwyr hynny a wnaeth addewidion yn ymgyrch cyllido torfol Mach Maethlon yn 2018 – gan godi dros £1,500!

Gallwch roddi i Mach Maethlon drwy Paypal neu drwy gysylltu â ni


Mae ein rhoddwyr mawr yn cynnwys:

emdonors

Mae ein cefnogwyr cymunedol yn cynnwys:

localsupportersmm

View Website Sitemap