Llwybrau at Ffermio

Mae’r prosiect yn rhedeg o fis Mehefin 2018 – Rhagfyr 2020

 

Nod y prosiect yw cefnogi a hyfforddi cynhyrchwyr bwyd garddwriaethol a chreu marchnadoedd newydd i gynnyrch lleol drwy:

 

DIGWYDDIADAU:  hybu bwyd lleol a chael mwy o bobl i ymgysylltu â’i dyfu a’i fwyta.

GWIRFODDOLI: cyfleoedd i bobl sydd â diddordeb mewn cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy

FFERMYDD MICRO: datblygu safleoedd ‘ffermydd micro’ newydd lle gall tyfwyr newydd dan hyfforddiant gael profiad

HYFFORDDIANT:  datblygu hyfforddiant newydd mewn cynhyrchu bwyd garddwriaethol yn gynaliadwy

MARCHNADOEDD NEWYDD: creu marchnadoedd newydd ar gyfer bwyd a gynhyrchir yn lleol.

 

katie@machmaethlon.org / jodie@machmaethlon.org

View Website Sitemap