Tirfeddianwyr

A oes gennych chi dir nad yw’n cael ei drin y gallai rhywun ei ddefnyddio?

A ydych yn cael trafferth tyfu ar eich holl dir?

A  ydych eisiau helpu pobl eraill i dyfu mwy o fwyd lleol?

Gallwch fenthyca’ch tir i Rhannu Tir Dyfi i gael ei ddefnyddio gan bobl eraill. I gael eich ychwanegu i’n map rhannu tir , byddai’n ddefnyddiol pe baech yn darparu peth gwybodaeth am eich tir fel:

  • Faint o dir rydych chi’n ei gynnig.
  • Pryd gall pobl fynd ato.
  • A oes gennych chi unrhyw gyfleusterau y gallai pobl eu defnyddio fel offer, siediau, toiled ac yn y blaen.

Gall fod sawl mantais i gynnig eich tir i dyfwr – mae’ch tir yn cael ei ddefnyddio ac nid yw’n troi’n wyllt; rydych yn helpu person lleol i gael mynediad i ofod tyfu; rydych yn cefnogi cynhyrchu bwyd lleol; efallai y bydd cnydau o’ch tir yn cael eu rhoi i chi a bydd eich tyfwr yn mynd yn dipyn o ffrind.

Y syniad y tu ôl i rannu tir yw’ch bod yn benthyca darn o dir i berson ei ddefnyddio’n annibynnol arnoch chi.  Er mai’r gobaith yw y gallwch chi gyd-daro ac o bosib gydweithio ar brydiau, nid yw rhannu tir ar gyfer pobl a hoffai gael rhywun i dyfu/gofalu am eu planhigion drostyn nhw.

Bydd gan y tyfwyr y byddwn yn eu paru â’ch tir eu syniadau eu hunain am beth maent am ei dyfu a phryd maent am wneud hyn ar y darn o dir rydych chi’n cytuno i’w roi ar fenthyg iddynt.

Mae’n bwysig cymryd eich amser i ddod o hyd i’r tyfwr iawn i’ch tir, rhywun bydd yn deall ac yn parchu eich terfynnau.

Gallwn gynnig templed cytundebau tir a chyngor ar sut i gytuno ar bethau fel sut fydd cynnyrch yn cael ei rhannu, pa mor hir gellir defnyddio’r tir ac yn union pa dir sy’n cael ei rannu.

Er bod y cytundeb ddim yn gytundeb cyfreithiol mae’n rhoi set o derfynnau wedi eu cytuno mewn ysgrifen er mwyn osgoi problemau pellach yn y dyfodol.

View Website Sitemap