Tyfwyr Ynys-las

GIG.logo.2tone

Menter gydweithredol yw Tyfwyr Ynys-las sy’n dod â thyfwyr lleol at ei gilydd i ddarparu llysiau ffres ym Machynlleth a’r cyffiniau. Dechreuodd Tyfwyr Ynys-las yn 2012 mewn gardd furiog ar rent yn Ynys-las.

Erbyn hyn saith tîm bach o dyfwyr ydyn ni, pob un wedi’i leoli ar safleoedd gwahanol o gwmpas Dyffryn Dyfi. Rydyn ni’n cydweithio i gynhyrchu cnydau ffres gan eu gwerthu mewn blychau llysiau wythnosol i’r gymuned leol.

Rydyn ni’n cyflogi cydlynydd llysiau rhan-amser a chydlynydd cwsmeriaid a chyllid rhan-amser er mwyn rhedeg ein cynllun blychau.

Rydyn ni’n ymrwymedig i dyfu mewn ffyrdd sy’n ystyriol o’r amgylchedd, annog bioamrywiaeth, cefnogi tyfwyr lleol, adeiladu system bwyd lleol gydnerth, gweithio mewn ffordd gydweithredol a chynhyrchu bwyd iach.

View Website Sitemap