Train in food production with us…

Always wanted to be become a market gardener? Interested in boosting your community’s food resilience? Have ideas for a land-based business?

We can offer free training in sustainable food production and access to microfarm plots in Machynlleth and Newtown. We are looking for people who want to work towards earning a livelihood from producing food.

Pathways to Farming is a new project looking to create stronger local food economies in North Powys through training new producers and creating new markets for locally grown food.

Applications are currently open for new trainees to start in September 2019 and train through to autumn 2020.

Trainee Grower Job Spec

Open Days: Machynlleth – 26th June 2019, Newtown – 1st July 2019

For more info on what the training programme entails, contact: jodie@machmaethlon.org, 01654 704 994.

Wastad wedi bod eisiau mynd yn arddwr marchnad? Diddordeb mewn hybu cydnerthedd bwyd eich cymuned? Syniadau gynnoch chi am fusnes sy’n seiliedig ar y tir?

Gallwn gynnig hyfforddiant am ddim mewn cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy a mynediad i leiniau fferm ficro ym Machynlleth a’r Drenewydd. Rydyn ni’n chwilio am bobl sydd am weithio tuag at ennill bywoliaeth o gynhyrchu bwyd.

Prosiect newydd yw Llwybrau at Ffermio sy’n edrych i greu economïau bwyd lleol cryfach yng ngogledd Powys drwy hyfforddi cynhyrchwyr newydd a chreu marchnadoedd newydd ar gyfer bwyd a dyfir yn lleol.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen hyfforddi, cysylltwch â: jodie@machmaethlon.org, 01654 704 994.

View Website Sitemap