Train in food production with us…

We are currently working with 12 trainees in Machynlleth and Newtown. Our programme is full for the 2019 growing season. Applications are open to start our training programme in autumn 2019 for the 2020 growing season…

Always wanted to be become a market gardener? Interested in boosting your community’s food resilience? Have ideas for a land-based business?

We can offer free training in sustainable food production and access to microfarm plots in Machynlleth and Newtown. We are looking for people who want to work towards earning a livelihood from producing food.

Pathways to Farming is a new project looking to create stronger local food economies in North Powys through training new producers and creating new markets for locally grown food.

For more info on what the training programme entails, contact: jodie@machmaethlon.org, 01654 704 994.

PTF Trainee Grower Job Spec

Wastad wedi bod eisiau mynd yn arddwr marchnad? Diddordeb mewn hybu cydnerthedd bwyd eich cymuned? Syniadau gynnoch chi am fusnes sy’n seiliedig ar y tir?

Gallwn gynnig hyfforddiant am ddim mewn cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy a mynediad i leiniau fferm ficro ym Machynlleth a’r Drenewydd. Rydyn ni’n chwilio am bobl sydd am weithio tuag at ennill bywoliaeth o gynhyrchu bwyd.

Prosiect newydd yw Llwybrau at Ffermio sy’n edrych i greu economïau bwyd lleol cryfach yng ngogledd Powys drwy hyfforddi cynhyrchwyr newydd a chreu marchnadoedd newydd ar gyfer bwyd a dyfir yn lleol.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen hyfforddi, cysylltwch â: jodie@machmaethlon.org, 01654 704 994.

View Website Sitemap